Ốc Hương đông lạnh 200 - 300 g

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

ỐC HƯƠNG VIỆT

Ốc Hương đông lạnh 200 - 300 g

Tags : Ốc hương sống | Ốc hương đông lạnh | Ốc hương alaska | Ốc hương giống | Ốc hương | Cua cà mau|